<samp id="gosuq"></samp>
<sup id="gosuq"><option id="gosuq"></option></sup><code id="gosuq"><menu id="gosuq"></menu></code>
<menu id="gosuq"><sup id="gosuq"></sup></menu>
<samp id="gosuq"></samp>
<samp id="gosuq"></samp>
<rt id="gosuq"><small id="gosuq"></small></rt><rt id="gosuq"></rt>
<rt id="gosuq"></rt>
  • WAP手機版 保存到桌面加入收藏設為首頁
機械技術

螺紋攻牙鉆孔直徑對照表

時間:2018-02-06 23:27:28   作者:   來源:   閱讀:20499   評論:0
    螺紋攻牙鉆孔直徑對照表:
螺紋攻牙鉆孔直徑對照表

公 制 粗 螺 紋

規格

標準徑

2級牙鉆孔徑

最大

最小

M1.0×0.25

0.75

0.785

0.729

M1.1×0.25

0.85

0.885

0.829

M1.2×0.25

0.95

0.985

0.929

M1.4×0.3

1.10

1.142

1.075

M1.6×0.35

1.25

1.321

1.221

M1.7×0.35

1.35

1.421

1.321

M1.8×0.35

1.45

1.521

1.421

M2.0×0.4

1.60

1.679

1.567

M2.2×0.45

1.75

1.838

1.713

M2.3×0.4

1.90

1.979

1.867

M2.5×0.45

2.10

2.138

2.013

M2.6×0.45

2.20

2.238

2.113

M3.0×0.5

2.50

2.599

2.459

M3.0×0.6

2.40

2.44

2.280

M3.5×0.6

2.90

3.010

2.850

M4.0×0.7

3.30

3.422

3.242

M4.0×0.75

3.25

3.326

3.106

M4.5×0.75

3.80

3.878

3.688

M5.0×0.8

4.20

4.334

4.134

M5.0×0.9

4.10

4.170

3.930

M6.0×1.0

5.00

5.153

4.917

M7.0×1.0

6.00

6.153

5.917

M8.0×1.25

6.80

6.912

6.647

M9.0×1.25

7.80

7.912

7.647

M10×1.5

8.50

8.676

8.376

M11×1.5

9.50

9.676

9.376

M12×1.75

10.30

10.441

10.106

M14×2.0

12.00

12.210

11.735

M16×2.0

14.00

14.210

13.835

M18×2.5

15.50

15.744

15.294

M20×2.5

17.50

17.744

17.294

M22×2.5

19.50

19.744

19.294

M24×3.0

21.00

21.252

20.752

M27×3.0

24.00

24.252

23.752

M30×3.5

26.50

26.771

26.211

公 制 細 螺 紋

規格

標準徑

2級牙鉆孔徑

最大

最小

M1.0×0.2

0.80

0.821

0.783

M1.1×0.2

0.90

0.921

0.883

M1.2×0.2

1.00

1.021

0.983

M1.4×0.2

1.20

1.221

0.183

M1.6×0.2

1.40

1.421

1.383

M1.7×0.2

1.45

1.500

1.460

M1.8×0.2

1.60

1.621

1.583

M2.0×0.25

1.75

1.785

1.729

M2.2×0.25

1.95

1.985

1.929

M2.3×0.25

2.05

2.061

2.001

M2.5×0.35

2.20

2.221

2.121

M2.6×0.35

2.20

2.246

2.186

M3.0×0.35

2.70

2.721

2.621

M3.5×0.35

3.20

3.221

3.121

M4.0×0.5

3.50

3.599

3.459

M4.5×0.5

4.00

4.099

3.959

M5×0.5

4.50

4.599

4.459

M5.5×0.5

5.00

5.099

4.959

M6.0×0.75

5.30

5.378

5.188

M6.0×0.5

5.50

5.550

5.400

M7.0×0.75

6.30

6.378

61.88

M7.0×0.5

6.50

6.550

64.00

M8.0×1.0

7.00

7.153

6.917

M8.0×0.75

7.30

7.378

7.188

M8×0.5

7.50

7.520

7.400

M9×1.0

8.00

8.153

7.917

M9×0.75

8.30

8.378

8.188

M10×1.25

8.80

8.912

8.647

M10×1.0

9.00

9.153

8.917

M10×0.75

9.30

9.378

9.188

M10×0.5

9.50

9.520

9.400

M11×1.0

10.00

10.153

9.917

M11×0.75

10.30

10.378

10.188

M11×1.5

10.50

10.676

10.376

M12×1.25

10.80

10.912

10.647

公 制 細 螺 紋

規格

標準徑

2級牙鉆孔徑

最大

最小

M12×1.0

11.00

11.153

10.917

M12×0.5

11.50

11.520

11.4

M14×1.5

12.50

12.676

12.376

M14×1.0

13.00

13.153

12.917

M15×1.5

13.50

13.676

13.376

M15×1.0

14.00

14.153

13.917

M16×1.5

14.50

14.676

14.376

M16×1.0

15.00

15.153

14.917

M17×1.5

15.50

15.676

15.376

M17×1.0

16.00

16.153

15.917

M18×2.0

16.00

16.210

15.835

M18×1.5

16.50

16.670

16.376

M18×1.0

17.00

17.153

16.917

M20×2.0

18.00

18.210

17.835

M20×1.5

18.50

18.676

18.376

M20×1.0

19.00

19.153

18.917

M20×2.0

20.00

20.210

19.835

M22×1.5

20.50

20.676

20.376

M22×1.0

21.00

21.153

20.917

M24×2.0

22.00

22.210

21.835

M24×1.5

22.50

22.676

22.376

M24×1.0

23.00

23.153

22.917

M25×2.0

23.00

23.210

22.835

M25×1.5

23.50

23.676

23.376

M25×1.0

24.00

24.153

23.917

M26×1.5

24.50

24.676

24.376

M27×2.0

25.00

25.210

24.835

M27×1.5

25.50

25.676

25.376

M27×1.0

26.00

26.153

25.917

M28×2.0

26.00

26.210

25.835

M28×1.5

26.50

26.676

26.376

M28×1.0

27.00

27.153

26.917

M30×3.0

27.00

27.252

26.752

M30×2.0

28.00

28.210

27.835

M30×1.5

28.50

28.676

28.376

M30×1.0

29.00

29.153

28.917

M32×2.0

30.00

30.210

29.835

M32×1.5

30.50

30.676

30.376

M33×3.0

30.00

30.252

29.752

M33×2.0

31.00

31.210

30.835

M33×1.5

31.50

31.376

31.376

M35×1.5

33.50

33.676

33.376

M36×3.0

33.00

33.252

32.752

M36×2.0

34.00

34.210

33.835

M36×1.5

34.50

34.676

34.376

美 制 細 螺 紋

規格(UNF)

標準徑

2級牙鉆孔徑

最大

最小

番數牙外徑
NO.0-80(1.524)

1.25

1.305

1.182

NO.1-72(1.854)

1.55

1.612

1.474

NO.2-64(2.184)

1.85

1.912

1.756

NO.3-56(2.515)

2.10

2.197

2.025

NO.4-48(2.845)

2.40

2.458

2.271

NO.5-44(3.175)

2.70

2.740

2.551

NO.6-40(3.505)

2.90

3.022

2.820

NO.8-36(4.166)

3.50

3.606

3.404

NO.10-32(4.826)

4.10

4.165

3.963

NO.12-28(5.846)

4.60

4.724

4.496

1/4 -28

5.50

5.588

5.360

5/16 -24

6.90

7.035

6.782

3/8 -24

8.50

8.636

8.382

7/16 -20

9.90

10.033

9.729

1/2 -20

11.50

11.607

11.329

9/16 -18

12.90

13.081

12.751

5/8 -18

14.50

14.681

14.351

3/4 -16

17.50

14.678

17.323

7/8 -14

20.50

20.675

20.270

1 -12

23.20

23.571

23.114

1-1/8 -12

26.50

26.746

26.289

1-1/4 -12

29.50

29.921

29.464

1-3/8 -12

32.80

33.096

32.464

1-1/2 -12

36.00

36.270

35.814

無 屑 絲 攻 鉆 孔 徑

規格

精度等級

RH4.5.6

RH7.8

RH9

M1.0×0.25

0.86

0.88

-

M1.1×0.25

0.96

0.98

-

M1.2×0.25

1.06

1.08

-

M1.4×0.3

1.24

1.25

-

M1.6×0.35

1.41

1.43

-

M1.7×0.35

1.51

1.53

-

M1.8×0.35

1.61

1.63

-

M2.0×0.4

1.78

1.80

-

M2.2×0.45

1.95

1.98

-

M2.3×0.4

2.08

2.10

-

M2.5×0.45

2.25

2.28

-

M2.6×0.45

2.35

1.38

-

M3.0×0.5

2.73

2.75

-

M3.0×0.6

3.17

3.20

-

M4.0×0.7

3.62

3.65

3.69

M5.0×0.8

4.56

4.60

4.64

M6.0×1.0

5.45

5.50

5.55

M7.0×1.0

6.45

6.50

6.55

M8.0×1.25

7.31

7.38

7.44

M10×1.5

9.18

9.25

9.32

M10×1.25

9.31

9.38

9.44

M12×1.75

11.04

11.12

11.21

M12×1.25

11.31

11.38

11.44

 

美 制 管 螺 紋

規格(UNEF)

標準徑

2級牙鉆孔徑

最大

最小

NO.12 -32

4.70

4.826

4.623

1/4 -32

5.60

5.690

5.486

5/16 -32

7.10

7.264

7.087

3/8 -32

8.70

8.865

8.661

7/16 -28

10.20

10.338

10.135

1/2 -28

11.80

11.938

11.709

9/16 -28

13.20

13.386

13.132

5/8 -24

14.80

14.986

14.732

3/4 -20

17.80

17.958

17.678

7/8 -20

21.00

21.133

20.853

1 -20

24.00

24.308

24.028

美 制  粗 螺 紋

規格(UNC)

標準徑

2級牙鉆孔徑

番數牙外徑

最大

最小

NO.1-64(1.854)

1.55

1.582

1.425

NO.2-56(2.184)

1.80

1.871

1.695

NO.3-48(2.515)

2.10

2.146

1.941

NO.4-40(2.845)

2.30

2.385

2.157

NO.5-40(3.175)

2.60

2.697

2.487

NO.6-32(3.505)

2.80

2.895

2.642

NO.8-32(4.166)

3.40

3.530

3.302

NO.10-24(4.826)

3.90

3.962

3.682

NO.12-24(5.846)

4.50

4.597

4.344

1/4 -20

5.10

5.257

4.979

5/16 -18

6.60

6.731

6.401

3/8 -16

8.00

8.153

7.987

7/16 -14

9.40

9.500

9.144

1/2 -13

10.80

11.023

10.592

9/16 -12

12.20

12.446

11.989

5/8 -11

13.60

12.868

13.386

3/4 -10

16.20

16.840

16.307

7/8 -9

19.50

19.761

19.177

1 -8

22.20

22.606

21.971

1-1/8 -7

25.00

25.349

24.638

1-1/4 -7

28.20

28.524

27.813

1-3/8 -6

30.80

31.115

30.353

1-1/2 -6

34.00

34.290

33.528

1-3/4 -5

39.50

39.827

38.964

2 -4-1/2

45.20

45.593

44.679

 

 

英制螺紋

規格

鉆孔徑

硬材

軟材

W1/8 - 40

2.65

2.60

W5/32 - 32

3.25

3.20

W3/16 - 24

3.75

3.70

W1/4 - 20

5.10

5.00

W5/16 - 18

6.60

6.50

W3/8 - 16

8.00

7.90

W7/16 - 14

9.40

9.30

W1/2 - 12

10.70

10.50

W9/16 - 12

12.30

12.00

W5/8 - 11

13.70

13.50

W3/4 - 10

16.70

16.50

W7/8 - 9

19.50

19.30

W1 - 8

22.40

22.00

W1-1/8 - 7

25.00

24.80

W1-1/4 - 7

28.30

28.00

 

英制管螺紋

規格

標準徑

鉆孔徑

最大

最小

PS1/16 -28

6.50

6.632

6.490

PS1/8 -28

8.50

8.637

8.495

PS1/4 - 19

11.40

11.549

11.341

PS3/8 - 19

15.00

15.054

14.846

PS1/2 - 14

18.50

18.773

18.489

PS3/4 - 14

24.00

24.259

23.975

PS1 - 11

30.20

30.471

30.111

PS1-1/4 -11

38.80

39.132

38.772

PS1-1/2 -11

44.80

45.025

44.665

PS2 - 11

56.50

56.836

56.476

英制管螺紋

規格

標準徑

有效牙部之長度(最小)中

之母螺牙內徑

標準長度(最小)中

之母螺牙內徑

使用絞刀時

不用絞刀時

PT1/16 -28

6.10

6.2

6.244

6.384

PT1/8 -28

8.10

8.2

8.249

8.388

PT1/4 -19

10.70

11

10.962

11.174

PT3/8 -19

14.20

14.5

14.448

14.658

PT1/2 -14

17.60

18

17.979

18.263

PT3/4 -14

23.00

23.5

23.378

23.663

Pt1 -11

29.00

29.5

29.459

29.822

PT1-1/4 -11

37.50

38

37.976

38.339

PT1-1/2 -11

43.40

44

43.869

44.232

Pt2 -11

54.90

55.5

55.412

55.844

美制螺紋 造徑

規格

鉆孔徑

NPT

NPS

使用絞刀時

不用絞刀時

1/16 -27

6.1

6.25

6.35

1/8 -27

8.33

8.43

8.74

1/4 -18

10.72

11.13

11.13

3/8 -18

14.27

14.27

14.68

1/2 -14

17.48

17.86

18.26

3/4 -14

22.63

23.01

23.42

1 -11-1/2

28.58

28.98

29.36

1-1/4-11-1/2

37.31

37.69

38.1

1-1/2-11-1/2

43.66

44.04

44.45

2 -11-1/2

55.58

55.96

56.36

 

英制螺紋滾造徑

規格

滾造徑

W 3/16 - 24

4.08 - 4.05

W 1/4 - 20

5.51 - 5.46

W 5/16 - 18

7.01 - 6.95

W 3/8 - 16

8.48 - 8.41

W 7/16 - 14

9.92 - 9.85

W 1/2 - 12

11.31 - 11.24

W 9/16 -12

12.89 - 12.82

公制螺紋

規格

滾造徑M3.0×0.6

2.56 2.53

M3.5×0.6

3.06 3.03

M4.0×0.7

3.49 3.45

M4.0×0.75

3.45 3.41

M4.5×0.75

3.96 3.92

M5.0×0.8

4.43 4.38

M5.0×0.9

4.36 4.31

M6.0×1.0

5.30 5.25

M7.0×1.0

6.30 6.25

M8.0×1.0

7.28 - 7.23

M8.0×1.25

7.12 - 7.07

M9.0×1.25

8.12 - 8.07

M10×1.25

9.10 - 9.04

M10×1.5

8.97 - 8.91

M11×1.5

9.97 - 9.91

M12×1.5

10.92 - 10.87

M12×1.75

10.79 - 10.73

M14×2.0

12.63 - 12.56

M16×2.0

14.63 - 14.56

M18×2.5

16.31 - 16.23

M20×2.5

18.31 - 18.23

M22×2.5

20.31 - 20.23

針車用螺紋

規格(UNC)

滾造徑

SM 1/8 40

2.735 -2.688

SM 1/8 44

2.769 -2.722

SM 9/64 40

3.128 -3.083

SM 11/64 40

3.855 -3.805

SM 3/16 32

4.205 -4.155

SM 3/16 28

4.143 -4.093

SM 7/32 32

5.003 -4.955

SM 15/64 28

5.325 -4.955

SM 1/4 40

5.890 -5.735

SM 1/4 28

5.721 -5.366

SM 9/32 28

6.528 -6.648

SM 11/32 28

8.092 -8.432

SM 3/8 29

8.880 -8.015

SM 7/16 30

10.466 -10.401

SM 7/16 16

10.037 -9.967

SM 1/2 20

11.819 -11.749

SM 9/16 20

13.400 -13.425

美制粗螺紋

規格(UNC)

滾造徑

NO.5-40

2.70 - 2.67

NO.6-32

2.95 - 2.91

NO.8-32

3.60 - 3.57

NO.10-24

4.09 - 4.05

NO.12-24

4.75 - 4.70

1/4 -20

5.50 - 5.45

5/16 -18

6.98 - 6.93

3/8 -16

8.45 - 8.40

7/16 -14

9.89 - 9.83

1/2 -13

11.39 - 11.32

9/16 -12

12.87 - 12.80

美制細螺紋

規格(UNF)

滾造徑

NO.5-44

2.73 - 2.70

NO.6-40

3.05 - 3.02

NO.8-36

3.66 - 3.63

NO.10-32

4.26 - 4.80

NO.12-28

4.84 - 4.80

1/4 -28

5.72 - 5.68

5/16 -24

7.20 - 7.16

3/8 -24

8.79 - 8.74

7/16 -20

10.23 - 10.18

1/2 -20

11.82 - 11.76


標簽:攻牙鉆孔直徑  
相關評論
免責申明:本網站旨在相互學習交流,是一個完全免費的網站,部分原創作品,歡迎轉載,部分內容來自互聯網,如果侵犯了您的權利請盡快通知我們。
Copyright?2008-2019?我愛機械制圖網???站長信箱:79075340@qq.com
日日拍夜夜嗷嗷叫国产,日韩AV午夜无码A片,国产在线无码制服丝袜无码,国产成人一区二区三区,日韩大片观看网址 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 免费人成视频网站在线观看18| 琪琪热码在线中文字幕| 腐女天堂GV网址| 360性偷窥TUBE偷拍| 在线 日韩 欧美 国产 社区| 看日本生活片和大片| Chinese熟女熟妇2乱| 欧美最猛12TEEVIDEOS欧美| 日本动漫AV免费播放| 国产在线视频主播区| 男人边吃奶边摸下面视频| 久久人人97超碰精品| 免费韩漫无遮漫画汗汗漫画| 日本大尺度吃奶无遮无挡| 精品无码制服丝袜自拍| AV综合网男人的天堂| 美女裸体视频黄的免费| 人与动杂交在线播放| 亚洲AV一区二区三区四区| 红杏视频在线播放网址| 抖音视频在线观看直播| 无敌神马影院电影| 国色天香社区在线看免费| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 深夜免费无码福利视频| 午夜阳光影院| 国产青草视频免费观看| 黑人巨大肉进不去| 天堂v无码亚洲_高无码| 视频一区视频二区制服丝袜| 免费足恋踩踏调教视频| 欧美换爱交换乱理伦片1000部| 大香伊蕉在人线国产AV| 欧美日本A无码AV在线播放| 亚洲VA欧洲VA日韩VA| 护士的诱与惑波多野结衣| 日本熟妇中文字幕三级| 男男腐啪GV网站| 18禁把腿抬高小黄漫画| 欧美人妻AⅤ中文字幕| 男同GAY18禁视频无码视频| 婷婷网色偷偷亚洲男人甘肃| 免费国产在线精品一区| 日本学生和老师XXXX| 洗澡被公侵犯完整线观看| 免费 人妻 无码 不卡中文...| 特级太黄A片| 手机看片AV无码免费午夜| JAZZ日本人免费无码| 亚洲红杏第一区AV| XX大屁股老妓女视频| AAA欧美毛片在线播放| 老司机AE86永久入口地址| 国产精品自在在线午夜| 欧美 亚洲 蜜芽 尤物| 岳婆双飞| 秋霞在线观看| 一线高清视频观看在线| 禁18啪嗒啪嗒的视频大全| 亚洲成AV人片在线观看无码| 日本XXwwXXww视频在线观看| 香港经典a毛片免费观看| 抖音视频解析入口| 在线播放网站亚洲播放| 鸭子tv国产在线永久播放| 99re6在线视频精品免费| 永久免费AV网站| 我使劲进了她的下身视频| 久久亚洲精品中文字幕| 日本特黄高清免费大片| 亚洲欧美日韩国产自偷| 一卡二卡三卡四卡视频| 十八禁全身裸露全彩漫画| 亚洲 国产 在线 卡通动漫| 日本熟日本熟妇在线视频| 毛色毛片免费观看| 亚洲中文无码卡通动漫3d| 无限时间免费看片| 风韵犹存的成熟美妇风间由美| 亚洲日韩中文字幕日本有码| 免费A片在线观看全网站| 中文有码VS无码人妻| 日本全日本黄三级全大电影| 精品一区二区三区在线观看| 在线看片免费不卡人成视频| 日本亚洲欧美在线视观看| 中国美女牲交视频| 美女张开腿露出尿口无遮挡| 抖音视频解析提取工具| 亚洲日本VA午夜中文字幕| 午夜试看120秒体验区| 97久久久久久久久精品| 特级毛片A级毛片免费播放| 亚洲综合中文字幕无线码| 噜噜噜老湿私人影院| 亚洲AV日韩AV不卡在线观看| 男人让女人爽的免费视频| 抖音全集在线观看| 邻居的色诱完整版日本| 免费男女啪啦啦超猛烈网站| 国产欧美亚洲精品A| 思思久久99热只有频精品66| 曰本A∨久久综合久久| 国产男女免费完整视频网页| 孩交VIDEOS视频精品| 国色天香社区高清免费| 男人使劲躁女人视频小V| 五月激情国产V亚洲V天堂综合| 国产三级精品三级在线专区| 另类亚洲综合区图片小说区| 欧美人与动牲交A| 征服大乳大屁股美熟妇| 日韩欧洲在线高清一区| 久久99精品国产麻豆| 国产精品丝袜亚洲熟女| JAPANESE日本熟妇伦| 日本A级作爱片一| 最近中文字幕电影2018| 日本三级丰满人妻| 亚洲AV无码不卡在线播放| 黑人玩弄出轨人妻中文字幕| 亚洲第一无码AV播放器|